Kursusforløb

Individuelle forløb:

  • Få afklaret mål/ønsker i forhold til arbejdsmarkedet, uddannelse og/eller personlige forhold.
  • Opfølgning efter afsluttet individuelt forløb eller kursusforløb.

Praktikforløb:

  • Det kan være svært at vende tilbage til arbejdsmarkedet.
  • I forbindelse med et kursusforløb eller et individuelt forløb, kan vi være behjælpelige med, at etablere arbejdspraktik i virksomheder.
  • Det ugentlige timetal aftales ud fra den enkeltes muligheder.
  • Praktikken evalueres med henblik på afklaring af muligheder.Ontologi – læren om det værende