Kursusforløb

12 ugers kursusforløb:

 • Kursusformen er primært gruppeorienteret (max 5 deltagere). Indholdet tager udgangspunkt i deltagernes situation samt oplæg fra undervisere.
 • Kurset lægger vægt på hjælp til selvhjælp og udvikling af deltagernes kognitive, sociale og relationelle færdigheder.
 • Få afklaret mål/ønsker i forhold til arbejdsmarkedet, uddannelse og/eller personlige forhold.
 • Bliv bevidst om handlemønstre og muligheder.
 • Lær at imødegå stress, angst eller fobi.
 • Få værktøjer til at arbejde med depression.
 • Få hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Praktikforløb:

 • Det kan være svært at vende tilbage til arbejdsmarkedet.
 • I forbindelse med et kursusforløb eller et individuelt forløb, kan vi være behjælpelige med, at etablere arbejdspraktik i virksomheder.
 • Det ugentlige timetal aftales ud fra den enkeltes muligheder.
 • Praktikken evalueres med henblik på afklaring af muligheder.


Ontologi – læren om det værende