Supervision

Supervision giver mulighed for:

  • At øge opmærksomhed
  • At formulere det der er svært
  • At finde løsninger

Supervision gives til:

  • Personale
  • Ledelse
  • Individuelt


Ontologi – læren om det værende